Grupă de lucru – Florian Osswald & David Urieli (2)

5WM-S3+4 din7 oct. 2015

Abordări holistice ale învăţării /De la descriere la regulă

(Ganzheitliche Lernansätze/From the description to the rule)

Grupa de lucru condusă de domnii Florian Osswald (Germania) şi David Urieli (Noua Zeelandă) a avut două întâlniri şi în a treia zi a Congresului mondial al profesorilor de matematică Waldorf. Iată pe scurt ideile prezentate.

Cea mai eficientă învăţare nu are loc în faţa unui profesor, ci alături de un profesor care el însuşi învaţă zilnic şi se străduieşte să evolueze. În acest moment a fost amintit profesorul Peter Gallin, care ne impulsiona spre implicarea alături de elevi într-un proces. Am primit şi un exemplu prin care putem intra cu elevii într-un proces de gândire şi de acţiune creativă: Puteţi face din această coală de hârtie A4 cea mai mare piramidă? Odată intraţi în proces încep să vină toate întrebările, apar discuţii.

În Elveţia doar 20% din elevi iau BAC-ul; în Franţa procentajul ajunge la 80%. Profesorul Gallin nu-i forţează pentru BAC, ci face cu elevii predare dialogică (dialogic learning). Vezi în acest sens prezentarea conferinţei lui Peter Gallin 5WM-3 din 6 oct. 2015 – Introducere în “Învăţarea dialogică”.

Domnul David Urieli ne-a aranjat pe grupuri şi ne-a cerut să alegem câteva (5-7) caracteristici pentru a putea avea succes în învăţare, respectiv în viaţă. După ce ne-am expus fiecare grup concluziile, dânsul ne-a prezentat studiul lui Martin Seligmer, un psiholog american (căutaţi pe Wikipedia), despre întrebarea De ce ratează oamenii? Sau, întrebarea inversă: De ce au oamenii succes? Asta în condiţiile în care de multe ori absolvenţi de top abandonează un job după un an, în timp ce alţii rezistă şi după zece ani devin foarte buni. În urma acestui studiu au fost alese cinci caracteristici de top ale persoanelor de succes, lista fiind prescurtată după primele litere PERMA:

P – pozitive outlook (să vezi în orice situaţie ceva pozitiv)

E – engagement (angajament)

R – relationship (relaţionare; în şcoală: prof.-elev, elev1-elev2, elev-el însuşi)

M – meaning (sens: să simţi că eşt parte din ceva mai mare decât tine însuţi)

A – achievement (realizări; suntem dependenţi de realizări; dacă funcţionează înseamnă că merge!).

S-a observat că angajamentul apare mai clar, funcţionează mai bine în grupuri decât frontal, cu întreaga clasă. Florian Osswald a scos în acest context o mare cugetare, asămănătoare cu cea din ziua precedentă (parafrazându-l pe Rudolf Steiner): Noi ca profesori nu trebuie să explicăm matematica; noi trebuie să ne străduim să construim mediul înconjurător în care elevii să înţeleagă matematica (Whe don’t explain math, whe try to build surroundings that they understand mathematics).

În continuare am fost avertizaţi de cât de grele ar fi nişte ore în care totul ar fi fascinant, nişte ore în care elevii să nu poată lua o pauză de la gândit. Noroc că mai sunt şi profesori slabi, la care elevii se plictisesc şi mai iau pauză de la gândire. Profesorii nu ştiu ce se întâmplă cu elevii la celelalte ore. Soluţia este colaborarea cu ceilalţi profesori ca o echipă (meaning – sens). Am primit şi un contraexemplu în acest sens:

– DACĂ NU FACEŢI LINIŞTE, DAU NOTE! După o astfel de oră, următorul profesor are o clasă groaznică, dar pe mine asta nu mă interesează; pe mine mă interesează doar lecţia mea, pentru asta sunt plătit, nu pentru ora celuilalt. Groaznic profesor! Motivaţia nu poate fi cerută; elevii o au sau nu o au! Motivaţia vine din afară şi este cu totul altceva decât angajamentul, care vine din interior.

Din a doua întâlnire a zilei am selectat doar o singură idee, legată oarecum de puterea de concentrare, dar şi de bioritm: concentrarea cu adevărat intensă funcţionează la elevi pentru cel mult 25 minute. Învăţatul matematicii se face în general alternând cele două tipuri de gândire: gândirea focusată şi gândirea difuză.

6 mart. 2016

Mariana Grigorovici

Titus Grigorovici

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.